reviews2

Hazánkban a zéró tolerancia elve érvényesül, azaz türelem és elnézés nincs, vezetés közben egyetlen kortynyi alkohol sem engedélyezett. Aki mégis alkoholos állapotban ül volán mögé, azt a törvény szigorúan rendeli büntetni. Éppen a törvény szigora miatt sokan néhány pohár elfogyasztott alkohol után, egy rossz döntés miatt, egy büntetőeljárás alanyai lesznek. Egy bölcs ember ilyen esetben tapasztalt, szakmailag felkészült büntetőügyvédhez fordul. A legtöbbekben az első felmerülő kérdés, hogy milyen büntetésre számíthat? A kiszabott szankció és annak mértéke nagymértékben függ a védekezés módjától. A közlekedési bűncselekmények esetén a joggyakorlat által kimunkált enyhítő körülmények és a méltányolható személyi és családi körülmények felhívásával nagy mértékben lehet a szankció mértékét enyhíteni. Megfelelő jogi segítséggel elkerülhető a teljes eltiltás (közúti közlekedéstől való eltiltás) és az időveszteséggel járó utánképzés, továbbá csökkenthető a pénzbüntetés mértéke.

Az ittas járművezetők vezetői engedélyét minden esetben bevonják és eltiltják őket a közúti közlekedéstől, szerencsésebb esetben az adott járműkategória vezetésétől. Rendszerint már az igazoltatás során, a helyszínen elveszik a vezetői engedélyt. Az igazolványt a rendőrség megküldi az illetékes kormányhivatalnak, amely nyilvántartásában rögzíti a vezetési jogosultság szünetelését, minimum a büntetőeljárás jogerős befejezéséig,de legfeljebb a jogerős ítéletben kiszabott eltiltás határidejéig. Ha az elkövető több járműkategória vezetésére is jogosult és a bíróság csak az adott jármű kategória vezetésétől tiltja el, akkor az eltiltás határidejének lejártát követően kezdeményezhető a vezetői engedély visszaadása. Amennyiben a terheltet a közúti közlekedéstől tiltják el, akkor szükséges utánképzé, a vizsga költsége 100.000-200.000 forint.

236. § (1) Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. (3) Aki ittas állapotban nem gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton nem gépi meghajtású jármű vezetésével a (2) bekezdésben meghatározott következményt idézi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint büntetendő.

A kötelezően alkalmazandó eltiltás mellett első elkövetők esetén pénzbüntetést szab ki a bíróság, amely mértéke függ a cselekmény tárgyi súlyától és az elkövető vagyoni helyzetétől. A gyakorlatban a pénzbüntetés több százezer forint, közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt álló elkövető esetén 400.000-500.000 forint összegű is lehet, amely szakszerű jogi segítséggel lényegesen enyhíthető. Enyhébb megítélésű esetben, szerényebb anyagi körülményekkel rendelkező vádlott esetén közérdekű munka büntetést szab ki az eljáró bíróság. Ismételt elkövetés esetén elzárás, akár szabadságvesztés büntetés kiszabására is számíthat a terhelt.

Ügyfeleinket személyes konzultáció keretében tájékoztatjuk jogaikról és kötelezettségeikről, az eljárás menetéről, a várható büntetés neméről és mértékéről. Megvitatjuk a szükséges jogi lépéseket és összegyűjtjük az ügyben felhívható enyhítő és méltányolható körülményeket. Jogi képviselet ellátása során, minden olyan eljárási cselekmény előtt, amelyen a terhelt személyes jelenléte szükséges, személyes megbeszélés alkalmával felkészítjük az ügyfelet. A nyomozati szaktól a büntetőügy jogerős befejezéséig ügyfélközpontú, támogató és szakszerű védelmet látunk el.